WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Reef

Bởi

Phiên bản: 1.4

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 600+

Trang chủ của Theme

Reef is a simple, clean and minimal blog theme based on Bootstrap Framework. This is suitable for personal or professional blogs, company or organization blog websites, news, magazine websites. The theme is fully customizable and contains all the features needed for a complete blog website.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Reef

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ