WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Real Estate Right Now

Bởi

Phiên bản: 1.30

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 01 - 2019

Active Installations: 500+

Trang chủ của Theme

Real Estate is a multilingual and multicurrency theme for Real Estate Agency, agents and brokers. With the free dedicated Real Estate plugin let you create your own property fields, which gives you unlimited possibility to manage, search and filter the custom fields for any Agency. No coding required. Advanced search for properties, range slider for price. Responsive, Social menu available, and full color control. 3 footer widgets, Layout Full or boxed, sticky header and Back to top Button. Choose a Light or Dark skin with one click. With online guide, support and demo. (www.RealEstateTheme.eu)

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ