Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Real Estate Lite

Bởi Denis B

Phiên bản: 2.1.9

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 07 - 2019

Lượt cài: 1,000+

Phiên bản WordPress: 4.5 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

A complete WordPress Real Estate Solution for real estate agents and real estate brokers. Real Estate WordPress theme can also be used for building WordPress sites for small businesses like accountants, consultants and others. It supports the following front page sections: Featured header image with intro and additional buttons, services section, about us, blog and a contact section. This WordPress real estate theme comes complete with customisation options that include, custom logo, custom header, colors, typography, front page sections (header,about us, services, contact us, blog). The PRO addon plugin adds the full real estate solution with actual properties and agents, property slider, property feature/amenities. Give it a go today, click on the "theme homepage" link above.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.