Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Rara Journal

Bởi Rara Theme

Phiên bản: 1.1.1

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 02 - 2020

Lượt cài: 400+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Rara Journal is a clean and elegant WordPress blog theme. It is perfect for food, storytelling, personal, travel, lifestyle blog, etc. It is responsive and adopts to various screen sizes, ensuring that your content is perfectly displayed to the visitors using tablets and mobile devices. If you are looking for a clean and professional blog theme that compliments your visuals and also provides you ample space for text, Rara Journal is perfect for you. Along with the clean design the theme comes with advance featured Slider to highlight your posts. Check demo at https://demo.rarathemes.com/rara-journal/, read the documentation at https://docs.rarathemes.com/docs/rara-journal/, and get support at https://rarathemes.com/support-ticket/.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Rara Journal

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.