WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Rara Clean

Bởi

Phiên bản: 1.7

Lần cập nhật cuối cùng: 30 - 01 - 2016

Số lượt cài đặt: 400+

Trang chủ của Theme

Rara Clean is a simple and clean WordPress blog theme. It is responsive and adopts to various screen sizes, ensuring that your content is perfectly displayed to the visitors using tablets and mobile devices. If you are looking for a clean and professional blog theme that compliments your visuals and also provides you ample space for text, Rara Clean is perfect for you. Along with the clean design the theme comes with Theme Options and includes featured Slider to highlight your posts and pages. It also has 3 widgets under the main content. This theme is translation ready and is currently translated in Russian, Chinese, French, Danish, Portuguese, Dutch, German and Spanish. Check out Theme Demo at http://demo.raratheme.com/rara-clean/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Rara Clean

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ