WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

RapidWP

Bởi

Phiên bản: 1.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 28 - 08 - 2019

Lượt cài: 700+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

RapidWP is a clean and elegant, fully responsive, user-friendly, 3 columns blogging theme for WordPress. It has various Customizer theme options to configure the theme quickly and has 2 navigation menus, slider, 3 post styles, full-width layout for posts/pages, sticky menu, 728x90 header banner, left and right sticky sidebars, 4 columns footer, social buttons, scroll-to-top button and more. RapidWP PRO version is a powerful magazine theme with color and font options, 13 different post styles, 18 featured posts widgets including slider widget, social widget, tabbed widget and more widgets, 10+ separate layout options for singular and non-singular pages, 10+ custom page templates, 10+ custom post templates, 3 header styles, footer layout options, social and share buttons, related posts and more features. Free version demo: https://demo.themesdna.com/rapidwp/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch RapidWP

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ