WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Radical Lite

Bởi

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 03 - 2018

Active Installations: 300+

Trang chủ của Theme

Radical is a clean, responsive, retina ready and modern WordPress theme suitable for personal blogs or small and medium sized magazine websites. It comes with theme customizer, sidebar positions, sticky menu, sticky sidebar, featured posts, custom widgets, and many other options which make your work easier. We hope you will enjoy it and have a good time publishing your articles.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Radical Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ