WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

r2d2

Bởi

Đây là một theme con của Twenty Thirteen.

Phiên bản: 1.2

Lần cập nhật cuối cùng: 31 - 07 - 2017

Active Installations: 300+

Trang chủ của Theme

R2D2 is a child theme of the beautiful Twenty Thirteen. The Twenty Thirteen brings WordPress default theme back to blogging. While I adore the typography and it's responsive design I needed something darker and to keep the post titles above the content.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch r2d2

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ