WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Quality orange

Bởi

Đây là một theme con của Quality.

Phiên bản: 1.1.5

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 06 - 2017

Số lượt cài đặt: 600+

Trang chủ của Theme

A Business theme which is ideal for creating a corporate / business website. quality Light theme is a child theme of quality theme and it is the orange color variation. Those who need the white background based theme they can use this child theme and if you want dark background based then directly use the parent theme.

Nhãn:

Cam

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ