WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Quadra

Bởi

Đây là một theme con của Hexa.

Phiên bản: 1.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 08 - 2015

Active Installations: 200+

Trang chủ của Theme

Quadra is a tumblelog-style theme for your personal blog. Featured images are supported, and different post formats are highlighted with a unique icon in a square shape. The design is responsive and looks great on any device, large or small.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Quadra

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ