WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Qoob

Bởi

Phiên bản: 1.0.18

Lần cập nhật cuối cùng: 29 - 06 - 2018

Active Installations: 100+

Trang chủ của Theme

Corporate & Business WordPress Theme. Qoob Theme has minimal and fully responsive design with clean typography. It is specifically designed for business websites. Easily edit your content in real-time and compose the page layout with drag & drop page builder. This means that you can play around with the look and feel of your site with an instant preview, before your changes go live.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Qoob

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ