WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Publication

Bởi

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 02 - 2016

Số lượt cài đặt: 800+

Trang chủ của Theme

Publication is an elegant blog and magazine theme that features full-screen Featured Images. It’s perfect for sites about fashion, food, travel, or design. With balanced typography, colors, and attention to detail, Publication helps you create visually stunning posts.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm nhận xét của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Publication

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ