Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

PT Magazine

Bởi ProDesigns

Phiên bản: 1.1.7

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 02 - 2021

Lượt cài: 1.000+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Tạp chí PT là chủ đề đáp ứng hiện đại và được chế tác hoàn hảo phù hợp với tin tức, báo, tạp chí, nhà xuất bản, blog, biên tập viên, tạp chí trực tuyến, newsportals và bất kỳ trang web sáng tạo nào. Chủ đề tạp chí miễn phí thân thiện với SEO này là nhanh chóng, an toàn và hoàn toàn phù hợp cho các chủ đề như kinh doanh, thời trang, công nghệ, chính trị, thể thao, sức khỏe, du lịch hoặc bất kỳ điều gì khác. Tìm hướng dẫn bằng video tại https://www.youtube.com/watch?v=y3hQmkMHbvA&list=PL-Ic437QwxQ8pBxfHsldZMQiHLvoEYmSS

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch PT Magazine

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.