WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

PressNews

Bởi

Phiên bản: 1.1.2

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 04 - 2018

Active Installations: 200+

Trang chủ của Theme

PressNews is a modern, responsive WordPress theme that has an eye-catching design with awesome slider. It’s perfect for any blog or magazine. Theme is ultra fast and SEO friendly. This theme is an awesome WordPress theme that created on design flat, modern and elegant. It comes up with customizer panel which allows you to live preview your changes. It is equipped with multiple theme options to help you customize look and feel of your website. Theme is translatable so you can easily localize it in the language you want. Check the demo at http://demo.themes4wp.com/pressnews/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch PressNews

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ