WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Poster

Bởi

Phiên bản: 1.4

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 09 - 2017

Số lượt cài đặt: 500+

Trang chủ của Theme

Best theme for design for blog, news, articles and Movie Poster theme also support WooCommerce an eCommerce plugin, with proper Google structure data, for better user experience we included Jetpack infinite scroll support, WP-rating support Check Live Demo https://www.insertcart.com/themes-demo?theme=Poster

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Poster

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ