WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Portfolioo

Bởi

Phiên bản: 0.2.6

Lần cập nhật cuối cùng: 16 - 09 - 2018

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

A bloat-free WordPress portfolio theme for building personal website. You can take full advantage of the free widgets to create amazing personal website regardless whether you are graphic designer, painters, artists, web designer, web developer, software engineer or photographer. You can customize elements and widgets inside customizer without you having to tweaking any code. The theme comes with Full width layout, easy Logo upload. Portfolioo is 100% responsive built with HTML5 and CSS3, it is SEO friendly, mobile optimized and retina ready, thoroughly tested by WordPress coding standard has clean and a bloat free code, you can flesh out free portfolio, grid, personal showcase website for free. Perfect Portfolio theme for Graphic Designers, Web Designers, Web Developers, Artists, Painters and Photographers.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Portfolioo

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ