WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Popper

Bởi

Phiên bản: 1.0.2

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 04 - 2016

Lượt cài: 400+

WordPress Version: 3.8 or higher

Trang chủ của Theme

Designed and built around three basic principles - acccessibility, mobile- and touch friendly design, and content in focus - Popper is a great option whether you are building a site, a portfolio, or a blog. The header is fully customizable with colors and background images, the site icon appears as the home button in the top left-hand corner, the menu is easily available in the bottom left-hand corner on mobile devices, and you have the option of displaying widgets at the bottom, or to the left or right. The theme also comes with custom widgets for Recent Posts and Recent Comments.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Popper

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ