WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Point

Bởi MyThemeShop

Phiên bản: 2.1.1

Lần cập nhật cuối cùng: 20 - 08 - 2019

Lượt cài: 9.000+

Trang chủ của Theme

Point is a fluid responsive and multipurpose WP Theme. Through the advanced options panel, you can choose from multiple site layouts, backgrounds and color schemes, as well as control specific features of the theme. ==>>>> Demo: ==>>>> http://demo.mythemeshop.com/point/ It includes 3 custom widgets, 2 site layouts, an author box and related posts widget, ad management, cross-browser compatibility, RTL Language support and it's translation-ready, all search engine optimized. Support for free themes is provided through the MyThemeShop forums. **Notable features => Fluid responsive layout. | Advanced options panel with ability to upload logo, favicon, customize settings and more. | 3 custom widgets included. | SEO Optimized | 2 site layouts to choose from. | Full width page template included. | Translation-ready. | Cross-browser compatible. | Ad management to control ad display. | Related posts widget. | Author box widget. | Unlimited color schemes. | Unlimited background colors, or upload your own image. | Option to disable or enable responsiveness | Numbered pagination | Trending stories option. | 2 featured post sections. | RTL Language Support | And much more! ==>>>> Support ==>>>> http://community.mythemeshop.com/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Point

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.