WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Plumbers

Bởi

Phiên bản: 1.0.8

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 08 - 2017

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

Plumber WordPress Theme is a unique and perfect WordPress theme , built for Plumbers services, Shops and also unique Plumber concepts to promote their business and build up a site with just few clicks. Theme is created using latest web standards that is HTML5 and CSS3. The user friendly environment of the Theme allows a non technical person to set up this Theme very easily with simple step by step guide. Knowing the importance of social media we have given options of social share and connect through which you can start generate traffic to your site from the first day.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Plumbers

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ