WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Plato

Bởi

Phiên bản: 1.1.8

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 12 - 2016

Active Installations: 100+

Trang chủ của Theme

Plato WordPress theme is a brand new , one page ,simplistic and responsive theme for businesses. You can build the frontpage completely from the customizer and it has a great amount of features. You can create a really stylish front page utilising the custom header feature. You can add also a custom menu and you can also change the background color of your website.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Plato

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ