WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Planar Lite

Bởi

Phiên bản: 1.1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 08 - 2016

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

Multipurpose responsive theme with chess grid default layout of posts. Suitable for company website, personal blog or creative portfolio. Сustom widgets. Advanced customizer options. Compatible Page Builder by SiteOrigin, Jetpack, Project by Woothemes and more. Built-in Context Help.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Planar Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ