WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Placid

Bởi

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 2.000+

Trang chủ của Theme

Placid is highly crafted WordPress theme for Blog and Magazine. Placid is a simple, easy to use, modern and creative, user friendly WordPress theme. In addition placid is responsive, cross browser compatible and child theme ready. Placid comes with added custom widgets for social and author, sticky sidebar options, footer widget, sidebar options, meta option, copyright option, search option etc. https://paragonthemes.com/demo/?theme=placid

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ