WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Pizza Hub

Bởi

Đây là một theme con của Bizberg.

Phiên bản: 0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 30 - 08 - 2019

Lượt cài: 200+

Phiên bản WordPress: 4.9 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Pizza Hub is child theme of Bizberg WordPress Theme. Pizza Hub is a clean and modern WordPress Theme for Cafe & Restaurant and any food related business web site. Built with the latest WordPress technology. Pizza Hub support responsive layout so it looks great on all devices. It has predefined styling for Modern Cuisine Restaurant, Asian Food Restaurant and Elegant Food Restaurant which can be imported with one click. It fully supports Gutenberg, all the sections are made from Gutenberg.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Pizza Hub

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ