WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Pine

Bởi

Phiên bản: 1.1.0

Lần cập nhật cuối cùng: 01 - 10 - 2017

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

Pine is free minimalist WordPress portfolio theme created for people who want to show their work on simple and creative way. Pine is made for a freelancers, designers or smaller agencies who are looking for elegant, professional and minimal look.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Pine

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ