WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Philomina

Bởi

Phiên bản: 1.3.2

Lần cập nhật cuối cùng: 09 - 03 - 2016

Active Installations: 400+

Trang chủ của Theme

Philomina is a clean and minimalistic theme perfect for fashion blogs or websites that make a huge use of quality photographs. Its accessible on all screen sizes, and it's optimised to support multiple translations. We added some nice load and unload effects throughout the site and added a lightbox feature for the images. We've limited customisation at this time but we welcome any suggestions and if reasonable we will include it in the next update. For more information about Philomina or for support please go to https://github.com/charlieasemota/philomina-wp.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Philomina

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ