Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Petals

Bởi

Phiên bản: 1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 01 - 09 - 2019

Lượt cài: 300+

Phiên bản WordPress: 4.5 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Petals is a landing-style theme designed to entice your readers, whilst also being simple to set up in the Customizer. Allowing your site to make a bold impact with a variety of options including a different header design, Petals empowers your website with options to enhance your dream.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Petals

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.