WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Pet Business

Bởi

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 22 - 02 - 2019

Lượt cài: 700+

WordPress Version: 4.7 or higher

Trang chủ của Theme

Pet Business is a WordPress pet theme developed by Theme Palace. It is very code-light, making it quick to load, and has a pleasingly clean look that is ideal for pet shop or pet services websites. This theme is suitable for pet shops, veterinary practices, zoos, blogs about animals, pet caretakers, dog walkers, animal breeders, animal rescue centers and just about any other type of animal website you can think of. It comes with many editing options so that you can customize them to your specific requirements by changing colors, logos, backgrounds and of course adding photos of your favorite animals!

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Pet Business

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ