WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Penman

Bởi

Phiên bản: 2.0.0

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 02 - 2018

Active Installations: 400+

Trang chủ của Theme

Penman is a simple and easy to use, modern and creative, user friendly and elegant, WordPress theme for blog, news and magazine sites. It is responsive, cross browser compatible, SEO friendly theme with lots of highly created features. Theme comes with beautiful slider section, featured post column, footer options, sidebar options, site design options and many more. It is very light weighted theme based on customizer. Added custom widgets for author information and advertisement will make your site awesome. Try Penman today and blog away. Our dedicated support team will guide you in every steps while using theme.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Penman

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ