WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Pena Lite

Bởi

Phiên bản: 1.1.1

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 11 - 2018

Active Installations: 100+

Trang chủ của Theme

This theme has been inspired by "Living on One Dollar" documentary we watched one night. We were deeply touched and wanted to somehow contribute to the whole project. As theme developers we decided to develop a WordPress theme to help spread the word about it. Pena Lite can easily be used for variety of purposes, but it is built with non-profit sites in mind. Theme features modern, clean and mobile friendly responsive design that in the last year or two became crucial for a good SEO.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Pena Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ