WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Patus

Bởi

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 09 - 10 - 2017

Active Installations: 4.000+

Trang chủ của Theme

Patus is a Personal Blogging Theme for WordPress and an effortlessly tool for publishers of all kind, cherished for its flexibility, clean layouts and speed. Its totally responsive so it adapts to your style as well as the device it's viewed on.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Patus

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ