WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Parchment

Bởi

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 04 - 2015

Active Installations: 200+

Trang chủ của Theme

An insanely simple one-column theme that look good right after you activate the theme. It doesn't bother you with tons of configuration, but allow you to personalize things that matters: background (image or plain color), text & link color, and typographic preference (serif, sans-serif, or monospace). If you have Jetpack installed, you can replace the site name with your logo using Jetpack's logo module.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Parchment

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ