Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

pacify

Bởi fearnowrath

Phiên bản: 3.3

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 11 - 2017

Lượt cài: 1.000+

Pacify is an elegant looking simplistic theme for WordPress. This responsive theme is optimized for viewing on multiple devices. It allows you to select a logo but even if isn't provided, it uses a stylish font to display your website's heading, to add to the aesthetics. It supports the built in WordPress theme customizer as well that allows you to change the colors, fonts and more. Pacify has a single sidebar layout with multiple widget support. it uses an minimalistic background pattern for the navigation and footer area. This lightweight theme with a simplistic color combination is ideal for almost all types of general blogs ranging from personal blogs, beauty and hobbyist blogs, colleges and university blogs, student blogs, travel blogs, daily journals, mommy blogs and more.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch pacify

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.