WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Oxygen

Bởi

Phiên bản: 0.6.0

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 07 - 2016

Số lượt cài đặt: 10.000+

Trang chủ của Theme

Oxygen is a minimalistic, mobile-optimized magazine theme with responsive layout. The main features include a featured content slider, custom front page template, 5 widget areas, and 3 menus.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ