WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Oxygen

Bởi

Phiên bản: 0.6.0

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 07 - 2016

Số lượt cài đặt: 10.000+

Trang chủ của Theme

Oxygen is a minimalistic, mobile-optimized magazine theme with responsive layout. The main features include a featured content slider, custom front page template, 5 widget areas, and 3 menus.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Oxygen

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ