WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

oStore

Bởi

Phiên bản: 1.3.3

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 09 - 2018

Số lượt cài đặt: 600+

Trang chủ của Theme

oStore is a clean, beautiful and fully customizable responsive WordPress WooCommerce theme. This theme includes many premium features and several custom widgets which helps making your online store professional and well organized. It is fully compatible with WooCommerce and YITH WooCommerce Wishlist , Quickview and Compare plugins. As an online store owner, attracting customers and selling products will be lot easier with this theme. Some of the features this theme includes are customizable slider, hot deals, product grid slider, product category tabs and many others. This theme is translation ready, SEO friendly and loads very quickly. [Support](https://www.themerelic.com) [Demo](https://www.demo.themerelic.com/ostore) And [Documentation](https://www.docs.themerelic.com/ostore/)

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch oStore

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ