WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

OS media

Bởi

Đây là một theme con của Twenty Fourteen.

Phiên bản: 1.6

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 10 - 2016

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

Twenty Fourteen Child Theme for WordPress to makes your platform a multimedia station for video on-demand

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch OS media

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ