WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Origami Paper

Bởi

Đây là một theme con của Origami.

Phiên bản: 1.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 25 - 08 - 2017

Số lượt cài đặt: 900+

Trang chủ của Theme

Origami Paper is an Origami child theme. It takes Origami, which is a clean simple theme, and transforms it into a richly detailed theme with a warm wooden background and a host of small details to give your site a high quality feel. Just like Origami, this theme integrates nicely with our Page Builder. This means you can use Origami Paper for antyhing from a simple landing page to a fully functional business theme.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ