WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Origami Paper

Bởi

Đây là một theme con của Origami.

Phiên bản: 1.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 25 - 08 - 2017

Số lượt cài đặt: 900+

Trang chủ của Theme

Origami Paper is an Origami child theme. It takes Origami, which is a clean simple theme, and transforms it into a richly detailed theme with a warm wooden background and a host of small details to give your site a high quality feel. Just like Origami, this theme integrates nicely with our Page Builder. This means you can use Origami Paper for antyhing from a simple landing page to a fully functional business theme.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ