WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Oria

Bởi

Phiên bản: 1.08

Lần cập nhật cuối cùng: 20 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 10.000+

Trang chủ của Theme

Oria is a responsive masonry theme that lets you tell your stories in a clean and modern environment. Some of the features are: parallax header image, social menu, custom colors, easy access to all Google Fonts, a built-in featured posts carousel. A full demo is available here: http://demo.flyfreemedia.com/oria

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ