WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Oria

Bởi

Phiên bản: 1.09

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 06 - 2018

Số lượt cài đặt: 10.000+

Trang chủ của Theme

Oria is a responsive masonry theme that lets you tell your stories in a clean and modern environment. Some of the features are: parallax header image, social menu, custom colors, easy access to all Google Fonts, a built-in featured posts carousel. A full demo is available here: http://demo.flyfreemedia.com/oria

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Oria

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ