WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Orfeo

Bởi

Đây là một theme con của Hestia.

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 09 - 2018

Active Installations: 20.000+

Trang chủ của Theme

Orfeo is a responsive WordPress theme with multipurpose design. It is a good fit for both small businesses and corporate businesses, as it is highly customizable via the Live Customizer. You can use Orfeo for restaurants, startups, freelancer resume, creative agencies, portfolios, WooCommerce, or niches like sports, medical, blogging, fashion, lawyer sites etc. It has a one-page design, Sendinblue newsletter integration, widgetized footer, and a clean appearance. The theme is compatible with Elementor Page Builder, Photo Gallery, Flat Parallax Slider, and Travel Map; it is mobile friendly and optimized for SEO.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Orfeo

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ