WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Optimal

Bởi

Đây là một theme con của Integral.

Phiên bản: 1.1.8

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 12 - 2018

Số lượt cài đặt: 400+

Trang chủ của Theme

Build a stunning website with Optimal One-page theme for small businesses and professionals. Designed to display all your content on a single page in an elegant manner; it's extremely easy to setup & customize. Build yourself a stunning website for your professional carreer or small business. Optimal is a child theme for the Integral WordPress theme developed by Themely. It's perfect for startups, freelancers, agencies, small business, corporate business, design firm, education, freelancer, development company, personal, portfolio, blog, real estate, lawyer, architecture and photography websites.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Optimal

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ