WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

OnePress

Bởi

Phiên bản: 2.2.0

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 10 - 2018

Số lượt cài đặt: 80.000+

Trang chủ của Theme

OnePress is an outstanding creative and flexible WordPress one page theme well suited for business website, portfolio, digital agency, product showcase, freelancers and everyone else who appreciate good design. The theme overall is an elegant and classic one, a fine example of Bootstrap 4 WordPress theme which compatibility with latest version of WooCommerce. (Live preview : https://demos.famethemes.com/onepress)

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch OnePress

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ