WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

OnePirate

Bởi

Đây là một theme con của Zerif Lite.

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 06 - 2017

Số lượt cài đặt: 2.000+

One Pirate is a beautiful one-page WordPress theme, with a colorful and playful design, nice animations, full-screen layout, and elegant parallax effect. The theme comes with a full-width header and with catchy icons. Overall, One Pirate has a modern and interactive look, and a smooth transition from a section to another.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch OnePirate

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ