WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

OnePirate

Bởi

Đây là một theme con của Zerif Lite.

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 06 - 2017

Số lượt cài đặt: 3.000+

One Pirate is a beautiful one-page WordPress theme, with a colorful and playful design, nice animations, full-screen layout, and elegant parallax effect. The theme comes with a full-width header and with catchy icons. Overall, One Pirate has a modern and interactive look, and a smooth transition from a section to another.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ