Themes List

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Phiên bản: 2.2.8

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 02 - 2022

Lượt cài: 400+

Trang chủ của Theme

Beautifully designed modern WordPress theme. It is one page Parallax layout (with ability to configure inner pages as well). It loads super fast, built on customizer and allows you to live preview your changes as you go. Highly configurable and high level of compatibility with major WP plugins. Demo: http://demo.accesspressthemes.com/one-paze | Support: http://accesspressthemes.com/support/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch One Paze

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.