WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

One Page Express

Bởi

Phiên bản: 1.2.8

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 09 - 2018

Active Installations: 20.000+

Trang chủ của Theme

One Page Express is a beautiful WordPress Theme that can be used to create a one page website in minutes by drag and drop. In comes with a predesigned home page and over 30 ready to use content sections that you can easily customize. It also has lots of customization options (video background, slideshow background, header content types, etc) that will help you create a beautiful, unique one page website in no time. One Page Express is responsive so it works on mobile devices out of the box. DEMO: http://onepageexpress.com/#demos

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ