WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

One Edge

Bởi

Đây là một theme con của Llorix One Lite.

Phiên bản: 1.0.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 08 - 2016

Số lượt cài đặt: 3.000+

One Edge is a friendly, elegant and professional WordPress theme, perfect for small businesses, startups, or corporate websites. It comes with a colorful interface that fits happy and innovative people. One Edge has an one-page layout and parallax effect. The theme has a responsive design, a blog section, WooCommerce integration, SEO optimization, and is translation ready. One Edge is highly customizable, so you can easily change anything you want related to its appearance and functionality.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ