WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Omtria

Bởi

Phiên bản: 2.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 06 - 2018

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

Hello I’m Omtria, fully responsive WordPress theme with minimal and modern design for everyone who is looking for elegant solution for blogging theme. I’m based on Bootstrap Grid System and I offer you flat design, logo customisation, nice typography, optional sidebar, multiple languages and much more. I’m completely free so you can take me and do whatever you want :).

Các đánh giá

See all
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Phiên dịch

Dịch Omtria

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ