Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Ocean SEO

Bởi

Đây là một theme con của Di Business.

Phiên bản: 1.0

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 08 - 2019

Lượt cài: 600+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.3.2 hoặc hơn

Ocean SEO is the ultimate responsive, seo friendly, fast to load, customizable and full functional WordPress theme for business websites. Theme Features: Responsive, Optimized for search engines, structured data, SEO recommended page structure, header layouts, top bar, left sidebar, right sidebar, full width layout, footer widgets, typography, blog options, WooCommerce compatibility and options, page builder templates and much more. it is child theme of Di Business and adds additional WooCommerce options, a fixed position call to action button, WooCommerce Wishlist and Quick View styles.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Ocean SEO

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.