WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Oblique

Bởi

Phiên bản: 2.0.18

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 11 - 2018

Số lượt cài đặt: 30.000+

Trang chủ của Theme

Oblique is a creative masonry theme that works great for fashion or general bloggers. Amongst the features you will find a a parallax header image, full color control with unlimited color variations, easy access to all Google Fonts, responsive design etc.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Oblique

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ