WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

NoorLite

Bởi codenpy

Phiên bản: 1.3.0

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 03 - 2020

Lượt cài: 800+

Trang chủ của Theme

Noor is pure multi-purpose wordpress theme specially build for niche websites. Theme is fully responsive no matter which device you are using and tested with major browser. We are sure google will love it yes theme is SEO Optimized. Theme has special feature like Unlimited Colors, 10+ custom header, Tons of customization option, Page Builder, Woocommerce, Portfolio, Blog, Subscribe, Amazing Slider, About Us Service, Counter, Countdown Sections and many more. Theme is fully Compatible with Woocommerce, Contact Form 7, Newsletter. Don't need any coding skill we make so easy for you and awesome support. Demo: https://codenpy.com/item/noor-responsive-multi-purpose-wordpress-theme/?page=demo

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch NoorLite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.