Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Nisarg

Bởi Falguni Desai

Phiên bản: 1.4

Lần cập nhật cuối cùng: 25 - 09 - 2022

Lượt cài: 10.000+

Phiên bản WordPress: 5.0 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 7.0 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Nisarg is a new fully responsive and translation ready theme that allows you to create stunning blogs and websites. Theme is well suited for travel, photography, recipe, design, art, personal and any other creative websites and blogs. The theme is developed using Bootstrap 3 that makes it mobile and tablets friendly. It has various options in WordPress Customizer to change look of the theme. Theme customizer can be used to add your own header image of flexible height, background image, to set background color, header text color and accent color.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Nisarg

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.