WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Nikko Portfolio

Bởi

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 02 - 2018

Active Installations: 2.000+

Say hello to Nikko WordPress theme - an elegant, feminine and almost dream-like design for your website. Created for artists and creatives, this theme will help you tell your stories thanks to it’s beautiful typography and special attention to image placement. Easily create captivating galleries right inside your blog posts and pages. Like all good WordPress themes, Nikko is fully responsive. Make Nikko your own by uploading a custom background image and logo, and start creating! Check out Nikko demo here - https://nikko.bycolormelon.com/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ